Velkommen!

Hospicefonden Danmark stiftet d. 8. august 2005 med det formål at støtte etableringen og udbygningen af hospicer i Danmark.

 


Fonden er for øjeblikket lukket for ansøgninger.

 

 


Formål iflg. fundatsen §2

  • Institutionen er en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formål er, på enhver måde, at fremme og støtte etableringen og udbygningen af hospicer i Danmark.
  • Dette sker gennem indsamling og uddeling af økonomiske midler.
  • Fonden støtter udbredelse af hospiceprincipperne i social- og sundhedsvæsenet, herunder ældreplejen.
  • Fonden kan desuden bidrage til fremme af informationsvirksomhed overfor befolkningen og skabelse af initiativer, der kan understøtte visioner, nytænkning, forsøg, uddannelse og forskning samt nationalt og internationalt samarbejde på det palliative område.